Erik Heidemann

Speciallæge i Plastikkirurg siden 2007, Klinikejer.

Erik varetager alle behandlinger og forundersøgelser i klinikken. Erik har gennem mange år fungeret som speciallæge og overlæge på Plastikkirurgisk afdeling Z, OUH. Erik har dér varetaget behandlingen i det plastikkirurgiske speciale, forsket og undervist yngre kolleger og medicinstuderende som lektor ved SDU. Erik har siden 2007 sideløbende med sin ansættelse på OUH haft konsulentfunktion på denne klinik indtil overtagelsen i 2015 samt tidligere ansættelser på privathospitalerne Aleris Hamlet og ved   H. C. Andersen Klinikken, Odense. 

Anne Mørch

Anne varetager al sygeplejefaglig- og receptions funktion i klinikken. Anne har gennem mange år fungeret som sygeplejerske på Plastikkirugisk Afdeling Z, OUH med ansættelser på sengeafsnit, operationsgang og i ambulatorium. Anne har videreuddannet sig indenfor sårbehandling. Anne har rigtig god erfaring med alle klinikkens behandlinger og hjælper gerne med spørgsmål som relaterer til selve behandlingerne, forberedelser og tiden efter operation (sygemelding, sport- og funktionsindskrænkninger mv). Anne er "stemmen i røret" - hende du først hører når du ringer op!